AIR OPTIX® COLORS Hoogzuurstofdoorlaatbare* contactlenzen

DIT IS DE
REDEN WAAROM

je natuurlijk mooie ogen kan hebben met comfortabele lenzen

  • AIR OPTIX® COLORS in BlueBlue
  • AIR OPTIX® COLORS in Brilliant BlueBrilliant Blue
  • AIR OPTIX® COLORS in GrayGray
  • AIR OPTIX® COLORS in Sterling GraySterling Gray
  • AIR OPTIX® COLORS in Gemstone GreenGemstone Green
  • AIR OPTIX® COLORS in GreenGreen
  • AIR OPTIX® COLORS in Pure HazelPure Hazel
  • AIR OPTIX® COLORS in HoneyHoney
  • AIR OPTIX® COLORS in BrownBrown
  • Selecteer een lenskleur om een voorbeeld te zien
314-281-3798

DIT IS DE REDEN WAAROM je een natuurlijk mooie oogkleur kan hebben met comfortabele lenzen

Comfort, Hoogzuurstofdoorlaatbaarheid, en schoonheid – samen, als nooit tevoren

COMFORT

Consistent comfort vanaf dag 1 tot dag 301

ZUURSTOFDOORLAATBAAR

Hoogzuurstofdoorlaatbaar* voor witte, gezond uitziende ogen

SCHOONHEID

3-in-1 kleurentechnologie

BUITENRING

definieert het oog

PRIMAIRE KLEUR

verandert de oogkleur

BINNENRING

verheldert en geeft diepte

Alleen AIR OPTIX® COLORS contactlenzen zijn ontworpen met de 3-in-1 kleurentechnologie en hebben een uniek, glad oppervlak zodat je er op je best uitziet en je ook zo voelt. Benadruk je natuurlijke oogkleur met de enige hoogzuurstofdoorlaatbare2* contactlens die werd ontworpen voor meer zuurstofdoorlaatbaarheid, schoonheid & comfort.

Volgende: VIND EEN OPTICIEN

Vind een opticien in je buurt

Vind een opticien in je buurt en vraag naar AIR OPTIX® COLORS contactlenzen. Enkel een opticien of oogarts kan bepalen of je contactlenzen kunt dragen.

De ingevoerde locatie werd niet herkend. Probeer het opnieuw.

TERUG NAAR BOVEN

ALCON WEBSITE PRIVACY BELEIDSREGELS

Deze Privacy Beleidsregels omschrijven de manier waarop wij, Alcon nv & Alcon Nederland B.V. (hierna Alcon), de informatie verzamelen, bewaren en gebruiken van individuele personen die deze website bezoeken. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE STEMT U IN MET DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PRIVACY BELEIDSREGELS. U AANVAARDT EVENEENS DAT ALCON NAAR EIGEN GOEDDUNKEN OP GEZETTE TIJDEN DEZE PRIVACY BELEIDSREGELS MAG VERANDEREN, WIJZIGEN, TOEVOEGEN, VERWIJDEREN OF OP ANDERE WIJZE ACTUALISEREN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. Wij zullen echter altijd omgaan met uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de Privacy Beleidsregels die van kracht waren ten tijde van hun verzameling. Het is onze bedoeling om wijzigingen aan onze Privacy Beleidsregels op deze pagina weer te geven, zodat u volledig geïnformeerd bent over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke omstandigheden het bekendgemaakt mag worden. Onze Privacy Beleidsregels zijn weergegeven op onze homepage en zijn tevens beschikbaar op elke pagina waar persoonlijke gegevens worden gevraagd. Op dergelijke pagina’s waar gegevens verzameld worden, kan, indien gepast, een nadere toelichting worden gegeven met betrekking tot de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt.

1. Privacyverklaring

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Alcon zal, in het algemeen, uw persoonsgegevens enkel verwerken zoals beschreven in deze Privacy Beleidsregels. Wij behouden ons echter het recht voor om bijkomende verwerkingen uit te voeren voor zover als wettelijk geoorloofd of vereist, of ter ondersteuning van enig wettelijk of strafrechtelijk onderzoek. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die vanzelfsprekend zijn uit de omstandigheden of waarover wij u informeren bij de verzameling van de persoonsgegevens.

3. Geheimhouding van informatie

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen anders dan zoals voorzien in deze Privacy Beleidsregels. Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan andere Novartis filialen wereldwijd die instemmen om ze te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen bij gelegenheid ook worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Novartis optreden, of in verband met de activiteiten van Novartis, voor verdere verwerking in overeenstemming met het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Persoonsgegevens kunnen ook op andere wijze rechtmatig verwerkt worden, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van deze website, marketing, data management of technische ondersteuning. Deze derde partijen hebben een overeenkomst met ons afgesloten om alleen persoonsgegevens te gebruiken voor het afgesproken doel, en om uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, en niet bekend te maken aan derden, behalve wanneer vereist door de wet, wanneer toegestaan door ons of zoals vermeld in deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens die van u verzameld worden, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat de bedrijfsactiviteit waarop deze site betrekking heeft, of een deel ervan, en de klantgegevens die ermee verband houden, verkocht, afgestaan of overgedragen worden. In dergelijk geval zullen wij de koper, verkrijger of overnemer verplichten om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan een derde partij als we verplicht zijn om dit te doen vanwege een toepasselijke wetgeving, rechterlijke beslissing of overheidsregelgeving, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of andere juridische procedure of onderzoek, hier of in het buitenland.

4. Recht van toegang

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en geactualiseerd bewaard worden voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking niet redelijkerwijze noodzakelijk is voor een legitiem zakelijk doeleinde zoals omschreven in deze Privacy Beleidsregels of voor onze naleving van de wetgeving. In het geval van elektronische direct marketing, zullen wij u voorzien van een methode om uit te stappen (opt-out) van verdere marketing materialen of met een methode om in te stappen (opt in) indien vereist door de wet. Indien u ons wil contacteren in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar 6474977792. Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie verstrekte, evenals de specifieke informatie die u wilt dat wij verbeteren, actualiseren of verwijderen, alsook een goede identificatie van uzelf. Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen zullen onderworpen worden aan alle toepasselijke juridische en ethische verplichtingen betreffende rapportage of betreffende bewaring of archivering van documenten.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die Alcon on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt Alcon datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6. Gegevensoverdracht in het buitenland

Wij zijn onderdeel van de Novartis Groep, een wereldwijde onderneming met databanken in verschillende landen waarvan sommige beheerd worden door het lokale Novartis filiaal en andere door derde partijen in opdracht van het lokale Novartis filiaal. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan een van de databanken van de Novartis Groep buiten het land waar u gedomicilieerd bent, waaronder landen die mogelijks geen gelijkaardig niveau van bescherming van uw persoonsgegevens opleggen in vergelijking met uw land van herkomst.

7. ‘Cookies’ en ‘internet tags’

We kunnen informatie over uw bezoek aan deze website, zoals de pagina's die u bezoekt, de website waar u vandaan komt en een deel van de zoekopdrachten die u uitvoert, verzamelen en verwerken. Deze informatie wordt door ons gebruikt voor de verbetering van de inhoud van deze site en om geaggregeerde statistische gegevens over personen die onze site gebruiken, samen te stellen voor intern marktonderzoek. Daarbij kunnen we zogenaamde "cookies" installeren, die de domeinnaam van de gebruiker, uw internet service provider, uw besturingssysteem, en de datum en tijd van toegang verzamelen. Een "cookie" is een klein stukje informatie die naar uw browser verzonden wordt en op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer u een "cookie” ontvangt. Dit zal u toelaten om te beslissen of u het wilt aanvaarden of niet. Als u niet wilt dat wij cookies installeren, gelieve dan e-mail te richten naar sniggering. Wij willen u echter informeren dat, als u niet akkoord gaat, u wellicht niet in staat zal zijn om alle functionaliteiten van uw browser software te gebruiken. Wij kunnen beroep doen op de diensten van externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die beschreven is in deze sectie.

Af en toe zouden we gebruik kunnen maken van Internet tags (ook bekend als action tags, single-pixel GIFs, clear GIF's, invisible GIF's en 1-by-1 GIFs) en cookies op deze site en zouden we deze tags / cookies kunnen implementeren via een derde partij die optreedt als reclame partner of als een web-analytische dienst partner die gelokaliseerd zou kunnen zijn en de desbetreffende informatie (met inbegrip van uw IP-adres) zou kunnen opslaan in een ander land. Deze tags / cookies worden zowel geplaatst op online advertenties die gebruikers naar deze site brengen als op verschillende pagina's van deze site. We gebruiken deze technologie om de respons van de bezoekers op onze sites en de doeltreffendheid van onze reclame-campagnes te meten (met inbegrip van hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie geraadpleegd wordt) alsook om uw gebruik van deze website te evalueren. De derde partner of de service partner voor web analyse zouden in staat kunnen zijn om, op basis van deze internet tags / cookies, gegevens over bezoekers van onze en andere sites te verzamelen, zouden rapporten over de website-activiteit voor ons kunnen opstellen en verdere diensten kunnen leveren die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en het internet. Zij zouden deze informatie aan andere partijen kunnen leveren indien er hiervoor een wettelijke verplichting is, of als ze de andere partijen inhuren om deze informatie voor hun rekening te verwerken. Indien u meer informatie wenst te bekomen over web-tags en cookies in verband met on-line reclame of opt-out van het verzamelen van deze informatie door derden, gelieve dan de website van 6159670873 te bezoeken .

8. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste diensten die beschikbaar zijn op deze site zijn bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Eenieder die informatie wenst te bekomen betreffende een geneesmiddel of medisch hulpmiddel dat bestemd is voor kinderen, dient minstens 18 jaar oud te zijn. Wij zullen niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie. Wij houden ons aan wetten ter bescherming van het kind.

9. Links met andere sites

Deze Privacy Beleidsregels zijn alleen van toepassing op deze website en niet op websites van derde partijen. Wij kunnen links voorzien naar andere websites die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het internet, kunnen wij de standaarden voor de bescherming van de privacy van de websites naar dewelke wij een link leggen, niet garanderen, noch verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van andere websites dan deze. Deze Privacy Beleidsregels zijn niet bedoeld om van toepassing te zijn op websites waarmee een link gelegd wordt en die niet van Novartis zijn.

10. Neem contact op met Alcon

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met de webmaster 7134620281.

Versie 27 maart 2014

Alcon en het Alcon logo zijn handelsmerken van Novartis AG.

©Alcon, a Novartis AG company

Juridische verklaring

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze Site aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Alcon nv en/of Alcon Nederland B.V. (hierna Alcon) vervangen worden en geen geldigheid of belang hebben.

Voorwaarden en bepalingen

1. U kunt informatie (de ‘Informatie’) van deze Site uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik downloaden, visueel weergeven of printen.

2. U moet elke aanduiding van auteursrecht of van recht van eigendom welke de Informatie die u downloadt bevat, bewaren en weergeven. U mag echter de inhoud van de Site niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video, zonder schriftelijke toestemming van Alcon. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven en niet mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Alcon, behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de Site. Alcon garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op de Site geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of verbonden zijn met Alcon.

3. Met uitzondering van de voornoemde beperkte toelating wordt u geen licentie in of recht op enig auteursrecht van Alcon of van een andere partij verleend of toegekend.

4. De internetsites van Alcon kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Alcon, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie in of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Alcon, haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend.

5. Terwijl Alcon redelijke inspanningen doet om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de Site te zetten, geeft Alcon geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de Site, die wordt geleverd ‘zoals hij is’. Alcon engageert zich tot het respect van het KB van 7/4/95 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijke gebreuik, maar aanvaardt daarnaast geen verdere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze Site of de inhoud ervan. Alcon zal met name niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de Site opgenomen informatie. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de voornoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Alcon neemt ook geen verantwoordelijkheid op zich en is tevens niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de Site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de Site. Alcon behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar Site te onderbreken of stop te zetten. De divisie van de Novartis Group die deze Site beheert, aanvaardt in het geheel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of stopzetting van een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar Site, of dit nu het gevolg is van acties of verzuim van een divisie van de Novartis Group of van een derde partij.

6. Berichten of materiaal die u naar de Site doorgeeft via elektronische post of anderszins met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke worden en zullen als niet vertrouwelijk en als niet exclusief worden behandeld. Alles wat u doorgeeft of aanbiedt wordt het eigendom van Alcon of aan haar gelieerde ondernemingen en kan worden gebruikt voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, uitzending en aanbieding. Bovendien staat het Alcon vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die in enig bericht staan dat u voor welk doel dan ook naar de Site stuurt, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met gebruikmaking van deze informatie.

7. De Informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Alcon behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de Informatie door te voeren en aan de producten en programma’s die in deze informatie worden beschreven.

8. Omdat Alcon geen controle heeft over de sites waarmee de Site van Alcon links heeft en deze ook niet steunt, en omdat Alcon de sites waarmee de Site van Alcon links heeft niet heeft getoetst, erkent u dat Alcon niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of van andere sites met links naar de Site van Alcon. Uw link met de Site, off-site pagina’s of andere sites is voor uw eigen risico en gebeurt zonder toestemming van Alcon. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en deze kunnen anders zijn dan die van Alcon.

9. Hoewel Alcon van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, uitzendingen, bulletinboards en dergelijke op de Site kan controleren en beoordelen, is Alcon hiertoe niet verplicht en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van deze plaatsen noch voor fouten, belediging, smaad, laster, verzuim, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen deze plaatsen op de Site. Het is u verboden om illegaal, bedreigend, smadelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal aan te bieden of te verzenden, of materiaal dat gedrag vertegenwoordigt of stimuleert dat als een strafbare handeling kan worden beschouwd, tot burgerlijke aansprakelijkheid leidt of anderszins een wet overtreedt. Alcon zal volledig samenwerken met wetshandhavinginstanties of voldoen aan een gerechtelijk bevel waarmee Alcon wordt verzocht of opdracht krijgt om de identiteit van iedereen die deze informatie of dergelijk materiaal aanbiedt bekend te maken.

10. Alcon kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.

11. De links op deze Site zijn alleen op de home page toegestaan. Het gebruik van computerprogramma’s om op zichzelf bestaande bestanden aan elkaar te smeden is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcon.

12. Verbinding van deze Site met sites of elementen van sites van partijen die geen deel uitmaken van de Novartis Groep is niet toegestaan. « In-line linking » of een andere manier van het opnemen van delen van deze Site in sites van partijen die geen deel uitmaken van de Novartis Groep is eveneens verboden.

Versie maart 2014